Ogłoszenie

Dzień 14 października - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godzinach 7 -16.

Prosimy Państwa o zgłoszenie potrzeby opieki do wtorku 13.10 do godz. 14:00.

Powszechny Spis Rolny

psr

bieg