Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi dalszego kształcenia jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum i szkole podstawowej. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Do najważniejszych celów należy:

  • poznanie siebie i swojego temperamentu,
  • poznanie mocnych i słabych stron charakteru,
  • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
  • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie gimnazjum),
  • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
  • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

 

 

Szkoły Ponadpodstawowe w naszej okolicy