SP     tarcza kopia

Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dzień

mgr Patrycja Trzęsiok

mgr Ewa Wolny

Poniedziałek

12:15 – 13:15

14:10 – 15:00

Wtorek

09:30 – 10:30

12:20 – 13:20

14:15 – 15:15

8:40  – 11:10

Środa

07:45 – 08:45

10:30 – 12:15

__________________

Czwartek

13:30 – 14:15

9:00 – 14:00

Piątek

07:45 – 08:45

10:30 – 11:30

13:30 – 14:00

12:20 – 14:00

 

Pedagog szkolny pełni również dyżur w czasie wywiadówek i konsultacji

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Bezpieczeństwo w sieci

Bardzo proszę o uważne przeczytanie informacji

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Jak zachować bezpieczeństwo przy korzystaniu z gier komputerowych:
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

08.04.2016 r. - Bardzo agresywny „PAKIET Wrrrr”

Bardzo agresywny „PAKIET Wrrrr”

„Kto mieczem wojuje…”

Czas trwania: 2h lekcyjne

Grupa: do 50 osób

Agresja wśród dzieci i młodzieży staje się coraz większą plagą w szkołach. Wychodząc naprzeciw tym problemem zwracamy się do Państwa z ofertą programu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami dotyczącymi agresji oraz nauczą się, jak w bezpieczny sposób rozładować napięcia i stres. Zajęcia aktywizują uczniów, którzy biorą udział w scenkach, burzach mózgów oraz debacie.

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” – zajęcia dla Grona Pedagogicznego”

Czas trwania: 1,5h

Grupa: Grono Pedagogiczne

Uczestnicy spotkania mają możliwość wzbogacenia swojego warsztatu zawodowego              o efektywne metody pracy z młodzieżą. Podczas programu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące zachowań agresywnych oraz sposoby interwencji na wypadek zaistnienia takiej sytuacji w szkole.

Ważnym elementem programu jest blok poświęcony omówieniu rozmowy z rodzicami ucznia sprawiającego w szkole problemy.

„Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami dziecka” – wersja w „pigułce” dla rodziców

Czas trwania: 30 – 45 min

Grupa: do 150 osób

Program ma na celu przekazanie najważniejszych informacji o tym, jak sobie poradzić z tak zwanym „trudnym dzieckiem”. Rodzice otrzymują konkretne wskazówki jak reagować          w sytuacji, kiedy dzieci i młodzież zachowują się agresywnie i nie przestrzegają ustalonych norm i reguł. Podczas spotkania wspólnie z rodzicami zastanawiamy się co zrobić, aby takim zachowaniom zapobiegać.

E-dziennik

images

Dzwonki

 1. 7:55    - 8:40
 2. 8:45    - 9:30
 3. 9:40    - 10:25
 4. 10:30  - 11:15
 5. 11:35  - 12:20
 6. 12:35  - 13:20
 7. 13:25  - 14:10
 8. 14:15  - 15:00
 9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.