Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec

Rada Pedagogiczna

Lp.

Nazwisko, imię

Nauczany przedmiot

1.       

Dyr. Korgel Adrian

w-f

2.       

Z-ca Dyr. Stępień Dariusz

technika, j. angielski, informatyka

3.       

Baran Alicja

w-f, gimnastyka korekcyjna

4.       

Błędowska Izabela

informatyka, doradztwo zawodowe

5.       

Bojdoł – Dolińska Magdalena

j. polski, historia

6.       

Bulinska Rita

 muzyka, plastyka

7.       

Chyra – Stanek Krystyna

nauczyciel wspomagający

8.       

Czarnik – Peciak Aleksandra

j. polski

9.       

Długosz Ilona

edukacja wczesnoszkolna

10.   

Dorożyńska Agata

fizyka

11.   

Dusińska – Rubin Barbara

j. polski, bibliotekarz

12.   

Kita Barbara

matematyka

13.   

Kolanek Anna

w-f, gimnastyka korekcyjna

14.   

Kowolik Iwona

logopeda

15.   

Koźlik Patrycja

j. włoski

16.   

Ks. Kazanowski Marcin

religia

17.   

Mansfeld – Mucha Joanna

matematyka

18.   

Masternak Marta

geografia

19.   

Matejczyk Jolanta

j. angielski

20.   

Mijas Aleksandra

przyroda

21.   

Nawrocka Ewa

j. angielski

22.   

Paw Magdalena

matematyka

23.   

Polywka Agnieszka

j. niemiecki, rewalidacja

24.   

Schittek Joanna

edukacja wczesnoszkolna

25.   

Sitek Grzegorz

w-f

26.   

Skrzyniarz Joanna

j. angielski

27.   

Sowa Andrzej

religia, j. angielski

28.   

Szołtysik Katarzyna

j. niemiecki

29.   

Trzęsiok Patrycja

j. niemiecki, pedagog

30.   

Wicha – Kudlek Barbara

j. niemiecki

31.   

Witaszczyk Iwona

edukacja wczesnoszkolna

32.   

Wolny Ewa

pedagog

33.   

Wójcik Janusz

edb, w-f

34.   

Zabłocka Beata

chemia

35.   

Załęska Agnieszka

biologia